Geriausių Prieinamų Gamybos Būdų (toliau – GPGB) išvadų dokumentas, skirtas atliekų deginimo įrenginiams, įsigaliojo 2023 metų pabaigoje. GPGB keliami reikalavimai: dioksinų, furanų ir dioksinų tipo PCB mėginių ėmimas turi būti atliekamas ilgalaikėje bazėje, o ne remiantis spontaniško mėginio paėmimo metodika.

Mūsų įmonės sprendimas patenkino Užsakovo poreikius: ilgalaikio mėginio ėmimo sistema DX100 (gamintojas Opsis AB) buvo integruota į atšiauriam klimatui pritaikytą spintą (gamintojas Intertec-Hess GmbH), užtikrinant būtiną apsaugą ir efektyvų sistemos veikimą ekstremalaus šalčio sąlygomis. Papildoma DX100 sistemos „pridėtinė vertė“ – galimybė imti dūmų mėginį, iš kurio galima nustatyti santykį tarp deginamo iškastinio kuro ir atgautojo kuro.

Jei Jūsų įmonės veiklai taikytini GPGB reikalavimai ir ieškote sprendimų, kaip atitikti naujus reikalavimus, susisiekite su „Siemtecha“. Mes galime būti jūsų sprendimų tiekėjas. Mūsų atsakomybė nesibaigia įdiegus sistemą; mes esame pasiruošę ir toliau teikti paslaugas, atliekant rutininius darbus tam, kad būtų galima nustatyti teršalų koncentracijas iš mėginio paėmimo sistemos sorbento.

Pateikite užklausą