Šiuolaikinė pasaulio pramonė susiduria su ypač sparčia skaitmenizacija, taigi technologinių procesų automatizavimas yra neišvengiamas įmonei norint būti sėkminga rinkos dalyve. Jis taip pat leidžia sutaupyti užsakovo laiką, materialius resursus, efektyviai planuoti ir valdyti projektus, analizuoti rezultatus, efektyviai planuoti išlaidas.

Skaitmenizacija apima tokias automatines gamybos valdymo operacijas kaip pvz.: sandėlio likučiai automatiškai nurašomi pagal gamybos linijoje sumontuoto apskaitos prietaiso parodymus ar automatinis sunaudotų išteklių paskaičiavimas tenkantis vienam produkcijos vienetui. Skaitmenizacijos procesai pagal hierarchiją vyksta virš automatizacijos lygmens. Dėl šios priežasties, sėkmingas procesų skaitmenizavimas yra įmanomas tik tinkamai ir pakankamai automatizuotoje pramonės imonėje.

Kalbėdami su pramonės įmonėmis suprantame, kad imonės sunkiai ryžtasi pasitikėti naujausiomis technologijomis. Nepaisant to, kad darbuotojų trūkumas ir didėjantys kaštai turėtų skatinti poreikį automatizuoti ir skaitmenizuoti darbus, šis procesas vyksta palyginti lėtai. Dėl šios priežasties, mūsų komanda turinti reikiamą kompetenciją, gali pasiūlyti automatizavimo/ skaitmenizavimo auditą, kurio rezultate pateiksime rekomendacijas, investicinį planą. Auditas atliekamas dirbant kartu su Užsakovo techniniu personalu, technologais. Paruošiamos gairės procesų modernizavimui, automatizavimo tobulinimui.

 

Kodėl reikalingas automatizavimo/ skaitmenizavimo auditas?

Dažnai iškylantis klausimas, kiek automatizavimas atneša naudos pramonės įmonėms? Jeigu įmonės dirba automatiškai, ar tikrai dirba efektyviai? Jeigu jos dirba efektyviai, kaip tai išlaikyti? Ar įmonės pilnai automatizuotos? Ar gamybos automatizavimo duomenys automatiškai keliauja į gamybos valdymo programas, ar šie duomenys vedami rankiniu būdu? Apmaudu, kad kai kuriose šiuolaikinėse įmonėse vis dar atliekamas vizualinis įrenginių darbo stebėjimas. Proceso valdymo sistema turėtų dirbti nepriklausomai ir apie galima nuokrypį nuo tinkamo rezultato turėtų informuoti automatiškai. Būtina pripažinti, kad tokios įmonės dirba nepakankamai efektyviai – sukuria darbo krūvį operatoriui ir didina personalo poreikį įmonėje. Todėl automatizavimo audito metu mes įvertiname automatinio valdymo sistemos būklę, efektyvumą, siūlome patobulinimus ir sprendimus, gerinančius jos darbą. Įrengimai turėtų dirbti automatiškai ir jų darbo neturėtų kontroliuoti darbuotojai – tai nėra efektyvu.

Taip pat, atliekame auditą dalinai automatizuotose įmonėse, jo metu rengiame sprendimus kaip Užsakovui efektyvinti/optimizuoti gamybos procesą ar jo dalį.  Be to, dažnai pramonės įmonės klausia, kaip joms optimizuoti gamybą? Pavyzdžiui, kepykloje kokybės kontrolei atliekama daug laboratorinių matavimų. Laboratorinio matavimo tipinis procesas atrodo taip: mėginio paėmimas nuo gamybinės linijos, mėginio nunešimas į laboratoriją, mėginio paruošimas, mėginio analizė laboratorijoje. Tai yra imlus laikui darbas, o jei gautas matavimo rezultatas rodo nuokrypį nuo gamybinio recepto, reagavimas jau yra pavėluotas. Vietoje to mes siūlome „online“ matavimus. Jie atlieka technologinio proceso parametrų stebėseną nepetraukiamai, vykstant procesui. Dėl šios priežasties automatinio valdymo sistema gali koreguoti recepto valdymą pagal realius parametrus ir atlikti žaliavų sunaudojimo kontrolę. Pavyzdžiui — iškeliamas tikslas, jog gaminio kepimo metu, aliejus pernelyg neįsigertų kepimo procese. Atliekant „online“ riebalų matavimą, ir pagal tai kontroliuojant produkto išlaikymo laiką, tokiu būdu sukurti receptą, kuris atitiktų visus keliamus kriterijus, nešvaistant išteklių ir sumažinant rankinio darbo operacijų skaičių. Efektyviai dirbanti automatikos sistema padeda taupyti ir nešvaistyti išteklių ir užtikrina gaminamo gaminio kokybinį pakartotinumą. Kai jau procesas tampa automatizuotas, automatizacijos duomenys gali būti automatiškai perduodami į gamybos valdymo programą, kur automatiškai nurašinėjamos žaliavos ir pildoma informacija apie pagamintos produkcijos kiekį — tai jau gamybos skaitmenizavimas.

 

Taupo laiko ir finansinius išteklius

Labai svarbiu tampa ir mokymų klausimas. Praktikoje tikrai nėra standartinių programų, kurios galėtų paruošti operatorių valdyti sudėtingus technologinius procesus. Tam atsiranda skaitmeninio dvynio poreikis. Tai reiškia, kad automatinio valdymo sistemą galima susimuliuoti ir imituoti esamas gamybinio sutrikimo situacijas. Tokiu būdu galima stebėti, kaip reaguoja naujai priimtas operatorius ar „treniruoti“ įgudusį operatorių, suvaldant pasikartojančius procesus. Pavyzdžiui, buvo nukrypta nuo gamybinio rodiklio, tad virtualioje erdvėje žiūrime, kaip operatorius reaguoja ir sugeba sugrąžinti procesą atgal į tinkamus rėžius. Kiek ir kokių sąnaudų išnaudojama, o gal procesas tampa nebevaldomas.

 

Ilgametė patirtis ir sertifikuoti procesai

Mūsų įmonėje dirba daugiau nei 15 metų darbo patirtį procesų automatizavimo srityje turintys profesionalūs inžinieriai. Kadangi Lietuvos rinka nėra didelė, mes niekada neturime kartotinių projektų, susiduriame kas kartą su naujomis pramonės šakoms, o tokios rinkos sąlygos skatina pastoviai tobulėti ir savo klientams siūlyti aukščiausios pridėtinės vertės paslaugas. Svarbu paminėti, kad universalios mūsų inžinierių žinios gali būti pritaikomos užsakovams iš įvairių pramonės sričių: baldų, medienos, energetikos, vandentvarkos, chemijos, maisto pramonės. Atsidūrus vis naujose įimonėse, ieškome galimų problemų sprendimų ir sėkmingai susidorojame su kylančiais iššūkiais. Verta paminėti, kad esame „Siemens Solution“ programos partneris, o tai reiškia todėl mūsų turima patirtis ir kompetencija pramonės automatizavimo srityje yra laiduojama paties Siemens AG gamintojo. Kas dvejus metus laikome egzaminus, dalyvaujame mokymuose, susitinkame su kitą šalią inžinerinėmis kompanijomis, tokiu būdu plečiame akiratį, dalyvaujame teminėse parodose užsienyje, įvairiuose projektuose įgyta patirtimi dalinamės ir įmonės viduje.

Pateikite užklausą