TVARUMAS

„Siemtecha“ savo veikloje įgyvendina SA 8000 standartą, kuriame pateikiami reikalavimai etiškos darbdavystės praktikai, remiantis Tarptautinėmis darbo organizacijos konvencijomis, Pasauline žmogaus teisių deklaracija, JT konvencijomis ir tarptautiniais susitarimais. Pagal SA8000 standartą įmonė laikosi šių etiškos darbdavystės principų:

  • Nenaudoti vaikų ar paauglių darbo;
  • Nenaudoti priverstinio darbo, fizinės ir psichologinės prievartos;
  • Užtikrina saugią ir sveiką darbo aplinką darbuotojams;
  • Sudaryti sąlygas darbuotojams laisvai jungtis į asociacijas ir kolektyviškai derėtis;
  • Užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai (dėl amžiaus, lyties, tikėjimo, pažiūrų skirtumų ir kt.);
  • Užtikrinti orų ir pagarbų elgesį su darbuotojais, naudoti objektyvią drausminę praktiką (aiškias taisykles ir reikalavimus darbe);
  • Laikytis tinkamos darbo trukmės ir darbo laiko normavimo;
  • Teisingai ir nepažeidžiant įstatymų, darbuotojams mokėti atlygį už atliekamus darbus;
  • Sertifikavimas naudojant socialinės atsakomybės vadybos sistemą užtikrinančią, kad yra laikomasi socialinės atsakomybės standarto.

„Siemtecha“ laikosi ISO teisės aktų ir kitų norminių aplinkosauginių įsipareigojimų: nuolat optimizuoja savo technologinius procesus, veikloje naudojamus energijos išteklius ir to paties reikalaujame iš savo tiekėjų (subrangovų).

Dirbame laikydamiesi naujo tarptautinio darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų sertifikavimo standarto – ISO 45001, kuris padeda įgyvendinti visapusį požiūrį į darbuotojų sveikatą ir saugą arba tobulinti esamą sistemą.

Sertifikatai