О Siemtecha

Постоянный прогресс в области технологий является двигателем современного мира. Решения с высокой добавленной стоимостью в различных секторах промышленности и инфраструктуры обеспечивают их эффективный рост и возможность внести вклад в общее будущее уже сегодня.

Профессиональная техническая экспертиза, многолетний опыт и богатый портфолио проектов – вот преимущества нашей компании, позволяющие предложить клиентам современные решения в области автоматизации промышленности и зданий, электротехники в Литве и на зарубежных рынках.

О компании

Предприятие Siemtecha уже долгое время успешно предоставляет профессиональные решения и услуги не только на литовском, но и на международных рынках. Направления деятельности компании – автоматизация промышленных установок, инженерные системы и технологии зданий, услуги проектирования, внедрения, обслуживания и специализированного обучения.

SiemTecha реализовала более 300 проектов в различных областях для заказчиков из Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Германии, Беларуси и России.

Накопленный инженерами Siemtecha многолетний опыт и постоянное повышение квалификации позволяют предлагать клиентам оптимальные решения и оборудование на всех этапах проекта – от проектирования и выбора оборудования до подготовки к эксплуатации и обучения персонала заказчика.

Аттестаты и сертификаты

Solution Partner Certificate 2020
Скачать
Kvalifikacijos atestatas
Скачать
Stipriausių Lietuvoje Sertifikatas
Скачать

Сертификаты стандартов качества

ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 LT
Скачать
ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 EN
Скачать
ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015 EN
Скачать
ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015 LT
Скачать

Наши партнеры

1 / 2

Kokybės, aplinkosaugos ir socialinio atsakingumo politika

Bendrovė teikdama konsultavimo, projektavimo, programavimo, projektų valdymo, garantinio, po garantinio aptarnavimo ir personalo mokymo paslaugas pastatų bei pramonės elektrotechnikos ir automatizavimo srityse vysto vadybos sistemą ir gerina jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų ir suinteresuotų šalių lūkesčius bei teisės aktų reikalavimus. Vadovybė, didindama paslaugų kokybę, aplinkosaugą ir socialinio atsakingumo efektyvumą, įsipareigoja:

 • Gerinti projekto techninę kokybę;
 • Optimizuoti naudojamus energetinius resursus;
 • Didinti Siemens pramonės įrangos, pavarų technologijų, žemos įtampos įrenginių, bei pastatų technologijų sprendimų ir įrangos žinomumą;
 • Palaikyti ISO teisinių aktų ir kt. reglamentų įsipareigojimus;
 • Užtikrinti savo darbuotojų socialinę gerovę pagal SA8000 standarto principus:
  • Nenaudoti vaikų ar paauglių darbo;
  • Nenaudoti priverstinio darbo, fizinės ir psichologinės prievartos;
  • Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų;
  • Sudaryti sąlygas darbuotojams laisvai jungtis į asociacijas ir kolektyviškai derėtis;
  • Užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai (dėl amžiaus, lyties, tikėjimo, pažiūrų skirtumų ir kt.);
  • Naudoti objektyvią drausminę praktiką (aiškias taisykles ir reikalavimus darbe);
  • Laikytis tinkamos darbo trukmės ir darbo laiko normavimo;
  • Teisingai ir nepažeidžiant įstatymų, darbuotojams mokėti atlygį už atliekamus darbus;
  • Reikalauti ir iš savo tiekėjų (subrangovų) laikytis socialinio atsakingumo principų;
  • Esant principų pažeidimams ar neatitikimams, aiškintis jų atsiradimo priežastis ir atlikti koregavimo veiksmus.