Vides tehnoloģijas

Mūsdienās, kad tiekam aicināti saudzēt vidi un dabu, aktuālāki kļūst vides risinājumi, un tajā skaitā arī notekūdeņu attīrīšana. Piedāvājam tehnoloģisko aprīkojumu dzeramā ūdens sagatavošanai, notekūdeņu attīrīšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Tehnoloģiskie risinājumi (debeta mērīšana, sākotnējā attīrīšana u. c.) piemēroti gan pārtikas rūpniecības, gan municipālās ūdens apgādes un notekūdeņu apstrādes uzņēmumu darbībai.

“SiemTechna” piedāvātie risinājumi aptver: spiediena un zemspiediena ūdens filtru tehnoloģiju ūdens sagatavošanai, dūņu saimniecības tehnoloģisko aprīkojumu, kontroles ierīces un mērierīces, dažādu tipu vārstus un piedziņas ūdens un notekūdeņu saimniecībai, ražošanas notekūdeņu attīrīšanas risinājumus rūpniecības uzņēmumiem. Ieviešam Triton, AVK, Cerlic, Johnson Screens un Lackeby risinājumus.

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas

Vajadzība pēc tīra, dzeršanai un patēriņam piemērota ūdens pastāvīgi pieaug. Tāpēc ļoti svarīgi izmantot jaunākās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas un virszemes ūdens un notekūdeņus padarīt par piemērotiem jaunam lietotājam. Netraucētu un ilgtspējīgu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību nodrošinās moderni mūsu ieviešamie kontroles un vadības risinājumi, kā arī augstākās klases iekārtas no uzticamiem partneriem AVK: mehāniskās filtrācijas aprīkojums, vārsti, atvērtie filtri.

Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas

Sniedzam plašu ūdens attīrīšanas tehnoloģiju un risinājumu spektru. Ieviešam mūsdienīgas un modernas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas – sākot ar standarta ūdens attīrīšanas iekārtām, un beidzot ar filtriem, atkārtotas notekūdeņu izmantošanas sistēmām, UV dezinfekcijas sistēmām un citiem risinājumiem, kas nodrošina ekoloģiskus un efektīvus, kā arī vides aizsardzībai noderīgus ūdens attīrīšanas procesus.

Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas
Sazinieties

Sazinieties