Rūpniecības automatizēšana

Zināšanas un pieredze rūpniecības automatizēšanas jomā ir mūsu būtiskā priekšrocība. Lieliski saprotam, ar kādiem izaicinājumiem nākas sastapties sabiedrībām konkurējot ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajos tirgos, tāpēc varam piedāvāt visus pakalpojumus no vienām rokām – sākot no ražošanas procesu projektēšanas, beidzot ar rūpniecības līniju modernizēšanu un kontroles sistēmu ieviešanu.

Mūsu rūpniecības automatizēšanas risinājumi aptver plašu produktu un tehnoloģiju izvēli: Simatic līnijas risinājumus (Scada, Simatic S5 u. tml.), SIRIUS industrial controls risinājumus un partneru Kuka robotikas iekārtas.

Rūpniecības roboti

Rūpniecības roboti

Rūpniecības automatizēšana ieviešot robotus – mūsdienu rūpniecībā jau ierasta lieta. Robotizētās sistēmas ļauj optimizēt rūpniecības procesus, nodrošinot veiktspējas palielinājumu, ražošanas izmaksu samazināšanu, automatizējot fiziski grūtās darba vietas un uzlabojot ražošanas procesu kvalitāti.

Rūpniecības roboti nomaina smagam, monotonam un nekvalificētam darbam pielāgotas vietas, tāpēc uzņēmumiem jānodarbina mazāk darbinieku vai arī darbiniekiem var tikt piedāvāta kvalificēšanas celšana. Tāpat ātrāk atgriežas investīcijas robotos, kā arī tiek ietaupīts.

“SiemTecha” un uzticamu partneru Kuka piedāvātie robotu risinājumi ļauj klientiem automatizēt ražošanas procesus un ietaupīt.

Kuka – vācu sabiedrība, kas piedāvā modernākos robotizācijas un Industrie 4.0. tehnoloģiju revolūcijas risinājumus.

Rūpniecības automatizēšanas risinājumi

“SiemTecha” piedāvā inovatīvus rūpniecības automatizēšanas risinājumus dažādās rūpniecības nozarēs, kas nodrošina ražīgus un efektīvus ražošanas procesus un to kontroli.

Ieviešam visus galvenos Siemens rūpniecības automatizēšanas risinājumus (Sirius, Scada, ET200SP, S7-1200, S7-1500, S7-1500SP, S7-200, S7-300)

Mūsu sniegtie rūpniecības automatizēšanas pakalpojumi:

  • Automatizēšanas un vadības sistēmas
  • Operatora vadības iekārtas
  • Rūpniecības līniju robotizēšana
  • Rūpniecības kontroles sistēmas
  • Rūpniecības sakaru sistēmas
  • Barošanas avots
  • Kontroles ierīces
Rūpniecības automatizēšanas risinājumi
Kontroles un mērīšanas ierīces

Kontroles un mērīšanas ierīces

Izmērīt, reģistrēt un saglabāt, kontrolēt, pozicionēt – darbības, kas ir svarīgas jebkādai rūpniecības nozarei. Tātad, galvenā prioritāte kontroles un rūpniecības iekārtām ir augstākā līmeņa precizitāte un absolūta uzticamība.

Gāzu analīzes sistēmas, spiediena mērīšanas (SITRANS sistēma), līmeņa mērīšana u. tml. mērīšanas risinājumi ievērojami ietekmē tehnoloģiskā procesa un produktu kvalitātes optimizēšanu, kā arī nodrošina, ka ražošanas process būs ilgtspējīgs un draudzīgs videi.

Svēršanas un dozēšanas sistēmas (lentes svari) sastopamas daudzās rūpniecības nozarēs. Sākot ar svēršanas sistēmām izejvielu uzskaitei, turpinot ar svēršanas sistēmām ķīmijas un farmācijas rūpniecības nozarēs, kur, ar svēršanas palīdzību saskaņā ar iepriekš iestatītu receptūru tiek kontrolēts tehnoloģiskais process, un beidzot ar uzkrāto produktu svēršanu. Visām minētajām vajadzībām varam piedāvāt risinājumus.

Mūsu uzņēmums ir oficiālais šādu kontroles ierīču un mērierīču ražotāju pārstāvis: Siemens AG, Fluid Components International LLC (FCI) , Process Sensors Corporation, Metra Energie-Messtechnik GmbH, Flexim, Opsis AB.

Ražošanas resursu uzskaite un kontrole

Ražošanas procesu automatizēšana nav iespējama bez mūsdienīgu resursu uzskaites un kontroles tehnoloģijām. Ražošanas resursu uzskaites un kontroles risinājumi ļauj vieglāk un operatīvāk uzskaitīt ražošanai nepieciešamos materiālus, tos nodot ražošanai un veikt to izlietojuma uzskaiti.

“SiemTecha” piedāvā inovatīvas resursu un kontroles sistēmas, kuras atvieglos dažādus ar ražošanu saistītus procesus. Ar šīs sistēmas palīdzību liela daļa roku darba tiek nodota sistēmai, darbiniekiem vairs nevajag ievadīt datus vecajās uzskaites programmās, bet uzņēmums var ietaupīt un labāk organizēt savu darbību.

Ražošanas resursu uzskaite un kontrole
Vibrāciju monitorings un analīze

Vibrāciju monitorings un analīze

Rūpnieciskā iekārtu darbība rada vibrācijas un troksni. Ekspluatējamās mehāniskās sistēmas nolietojas, jo to ilgmūžīgumu tieši ietekmē radītās vibrācijas. Lai nodrošinātu vibrāciju līmeņa kontroli un ilgāku rūpniecības iekārtu kalpošanas laiku, ieteicams ierīkot vibrāciju monitoringa sistēmas.

“SiemTech” piedāvā augstākās kvalitātes risinājumus, kas paredzēti vibrāciju monitoringam un kontrolei dažādās rūpniecības un ražošanas nozarēs. Modernas vibrāciju analīzes tehnoloģijas ļauj savlaicīgi izvairīties no iekārtu bojājumiem, precīzi sekot līdzi sistēmas tehniskajam stāvoklim un nodrošināt netraucētus ražošanas procesus.

Zemsprieguma iekārtas

Piedāvājam zemsprieguma aprīkojumu un produktus, kas paredzēti elektroapgādei un sadalei dažādās ēkās un infrastruktūrās – gan valsts institūcijās, gan sabiedriskajās ēkās.

Mūsu pakalpojumi aptver ne tikai zemsprieguma ierīču nodrošināšanu, bet arī elektrificēšanas, sadales tīkliem pakalpojumus, enerģijas taupīšanas risinājumus un citus enerģijas risinājumus.

“SiemTecha” piedāvā dažādu līmeņu sprieguma (no low votage līdz high voltage) elektroinstalācijas aprīkojumu, kas atbilst augstākās kvalitātes un drošības prasībām.

Zemsprieguma iekārtas
Sazinieties

Sazinieties