Enerģētika

Piegādājam ļoti drošas un modernas zema, vidēja un augsta sprieguma sadales un instalācijas tehnoloģijas. Elektrības kā galvenā elektroenerģijas avota rūpniecībai, ēkām un infrastruktūrām vajadzība aug no dienas uz dienu. Katrs bizness sastopas ar dažādiem izaicinājumiem, un katra uzņēmuma vajadzības atšķiras. Mūsu darbs – piedāvāt elastīgus, adaptīvus un efektīvus risinājumus, kas nodrošina uzņēmumu darbības optimizēšanu un darba procesu veiktspēju.

Zemsprieguma iekārtas

Zemsprieguma iekārtas

Piedāvājam zemsprieguma aprīkojumu un produktus, kas paredzēti elektroapgādei un sadalei dažādās ēkās un infrastruktūrās – gan valsts institūcijās, gan sabiedriskajās ēkās.

Mūsu pakalpojumi aptver ne tikai zemsprieguma ierīču nodrošināšanu, bet arī elektrificēšanas, sadales tīkliem pakalpojumus, enerģijas taupīšanas risinājumus un citus enerģijas risinājumus.

 

Vidēja sprieguma iekārtas

“SiemTecha” piedāvā plašu spektru vidēja sprieguma enerģētikas risinājumus, iekārtas un sistēmas, kas paredzētas enerģijas automatizēšanas procesu elektrības tīklos un sistēmās nodrošināšanai.

Dažādās rūpniecības nozarēs un infrastruktūrās ieviešam vidēja sprieguma (līdz 52 kv.) produktus – apgādājam ēkas un rūpniecības nozares ar inovatīvām un efektīvām automatizēšanas tehnoloģijām.

Vidēja sprieguma iekārtas
Augstsprieguma iekārtas

Augstsprieguma iekārtas

Ieviešam modernas, jaunas augstsprieguma tehnoloģijas, kas garantē taupīgu un ilgtspējīgu enerģijas pārvadi. Mūsu piedāvātie augstsprieguma risinājumi ļauj pārvadīt lielus daudzumus enerģijas, transportēt enerģiju, kas ģenerēta no atjaunojamiem avotiem u. tml.

Mūsu piedāvātās augstsprieguma tehnoloģijas aptver transformatorus, enerģijas pārvades līnijas, HDVC sistēmas, FACT sistēmas u. tml.

Sazinieties

Sazinieties