Farmācijas nozare

Farmācijas nozarē regulāri tiek paaugstinātas vienas no augstākajām prasībām attiecībā uz ražošanu un attiecināmiem patentiem. Stingra kvalitātes kontrole, jaunu medikamentu attīstīšana un individuāla pacientu uzraudzība pieprasa elastīgus ražošanas procesus, ko nodrošina pienācīgi automatizēšanas risinājumi. Farmācijas nozarē ieviešam augstākajiem standartiem atbilstošus risinājumus – ēku tehnoloģiju un automatizēšanas, rūpniecības automatizēšanas, pārnesumu tehnoloģiju, enerģētikas, ražošanas resursu uzskaites un kontroles un drošības iekārtas.