Projektu vadība

Projektu vadība

Pasūtītājiem varam piedāvāt kompleksus būvniecības un rūpniecības projektu vadības pakalpojumus, kas aptver visus projekta attīstības posmus – sākot ar koncepcijas izstrādi un beidzot ar ekspluatāciju.

Galvenā projektu vadības pakalpojumu priekšrocība – pasūtītāja laiks un materiālo resursu taupīšana. Projektēšanas stadijā tiek izvēlēti racionāli risinājumi, kas ļauj samazināt arī visas ēkas un iekārtu dzīves cikla izmaksas (ekspluatācijas, renovācijas, apkalpojošā personāla vajadzību, komunālo pakalpojumu izmaksas, apdrošināšanas un citas izmaksas).

Atgriezties uz Pakalpojumi