Projektēšana

Projektēšana

Lietuvas Republikas Vides ministrija atestēja “SiemTecha” veikt būves daļas projektēšanu speciālā lietojuma būvju kategorijā (atestāta Nr. 6493). Atestētās projektējamo būvju grupas: dzīvojamās un nedzīvojamās būves; attālināto sakaru (telekomunikāciju) inženiertehniskās būves; citas būves.

Ēku automātika:

Procesu vadība un automatizācija

PVS (ēkas vadības sistēmas)

Rūpniecības automātika:

Procesu vadība un automatizācija

Sniedzam projektēšanas pakalpojumus šādās jomās:

Vājās plūsmas:

Apsardzes signalizācijas sistēmas

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas

Brīdinājuma par ugunsgrēku sistēmas

CO kontroles sistēmas

Video novērošanas sistēmas

Ieejas kontroles sistēmas

Viesnīcu slēdzeņu sistēmas

Elektronisko sakaru (telekomunikāciju) daļas:

Datortīkli

Telefonsakaru tīkli

Televīzijas (TV) tīkli

Elektrotehniskās daļas (līdz 10000V)

Atgriezties uz Pakalpojumi