About SiemTecha

Constant advancements in technology is the driving force of today's world. High value-added solutions in various industrial and infrastructure sectors ensure their growth and contribution to the common future.

Professional technical expertise, long-term experience and an extensive portfolio of projects are the strengths of our company, which allows us to offer our customers up-to-date solutions in various fields of industry, automation, and electrical engineering.

About company

Siemtecha has been successfully providing professional solutions and services since 2009, both in Lithuania and in international markets. The company’s main fields of activity include automation of industrial equipment, building engineering systems and technologies, installation, maintenance and specialized training services.

SiemTecha has implemented more than 300 projects in various countries including Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Germany, Belarus and Russia.

The long-term experience and continuous development of our engineers enable us to offer our customers the best solutions and equipment at any stage of their project, from design and selection of equipment to the final stages of the project.

Certificates

Solution Partner Certificate 2018
Download
Certificate of qualification
Download
“The strongest in Lithuania” certificate
Download

“Quality standards and certification”

ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 LT
Download
ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 EN
Download
ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015 EN
Download
ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015 LT
Download

Our partners

1 / 2

Kokybės, aplinkosaugos ir socialinio atsakingumo politika

Bendrovė teikdama konsultavimo, projektavimo, programavimo, projektų valdymo, garantinio, po garantinio aptarnavimo ir personalo mokymo paslaugas pastatų bei pramonės elektrotechnikos ir automatizavimo srityse vysto vadybos sistemą ir gerina jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų ir suinteresuotų šalių lūkesčius bei teisės aktų reikalavimus. Vadovybė, didindama paslaugų kokybę, aplinkosaugą ir socialinio atsakingumo efektyvumą, įsipareigoja:

 • Gerinti projekto techninę kokybę;
 • Optimizuoti naudojamus energetinius resursus;
 • Didinti Siemens pramonės įrangos, pavarų technologijų, žemos įtampos įrenginių, bei pastatų technologijų sprendimų ir įrangos žinomumą;
 • Palaikyti ISO teisinių aktų ir kt. reglamentų įsipareigojimus;
 • Užtikrinti savo darbuotojų socialinę gerovę pagal SA8000 standarto principus:
  • Nenaudoti vaikų ar paauglių darbo;
  • Nenaudoti priverstinio darbo, fizinės ir psichologinės prievartos;
  • Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų;
  • Sudaryti sąlygas darbuotojams laisvai jungtis į asociacijas ir kolektyviškai derėtis;
  • Užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai (dėl amžiaus, lyties, tikėjimo, pažiūrų skirtumų ir kt.);
  • Naudoti objektyvią drausminę praktiką (aiškias taisykles ir reikalavimus darbe);
  • Laikytis tinkamos darbo trukmės ir darbo laiko normavimo;
  • Teisingai ir nepažeidžiant įstatymų, darbuotojams mokėti atlygį už atliekamus darbus;
  • Reikalauti ir iš savo tiekėjų (subrangovų) laikytis socialinio atsakingumo principų;
  • Esant principų pažeidimams ar neatitikimams, aiškintis jų atsiradimo priežastis ir atlikti koregavimo veiksmus.