Aplinkosaugos technologijos

Laikais, kai itin skatinama tausoti aplinką ir gamtą, vis aktualesni tampa aplinkosaugos sprendimai. Siūlome technologinę įrangą geriamojo vandens paruošimui bei nuotekų valymui bei oro kokybės stebėsenai. Technologiniai sprendimai tinkami tiek maisto pramonės, tiek municipalinių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklai.

„SiemTecha“ siūlomi sprendimai apima: slėginių ir beslėginių vandens filtrų technologiją vandens
paruošimui, dumblo ūkio technologinę įrangą, kontrolės ir matavimo prietaisus, įvairių tipų sklendes ir pavaras vandens bei nuotekų tiekimui, gamybinių nuotekų valymo sprendimus pramonės įmonėms.

Nuotekų valymo technologijos

Švaraus, gėrimui ir vartojimui tinkančio vandens poreikis nuolatos auga. Todėl itin svarbu pasitelkti naujausias nuotekų valymo technologijas ir paviršiaus vandenis bei nuotekas paversti tinkamas naujam vartojimui. Sklandų ir tvarų nuotakų valymo įrenginių veikimą užtikrins pažangūs mūsų diegiami kontrolės, valdymo sprendimai ir aukščiausios klasės įrenginiai.

Partneriai

Jahnsos_Screens""

Susisiekite

Vandens valymo technologijos

Teikiame platų vandens valymo technologijų ir sprendimų spektrą. Diegiame pažangias ir modernias vandenvalos technologijas – nuo įprastų vandens valymo įrenginių iki filtrų, pakartotinio nuotekų panaudojimo sistemų, UV dezinfekavimo sistemų ir kitų sprendimų, kurie užtikrintų ekologiškus ir efektyvius bei aplinkai naudingus vandenvalos procesus.

Partneriai

avk 

Susisiekite

SUSISIEKITE

Susisiekite